TF Xtreme Challenge

Bakgrund

Nationen har alltid varit känt för sina otroligt lyckade evenemang, som till exempel YLONZ och Fest 1. Många av våra egna medlemmarna är aktiva idrottare, som helt säkert skulle uppskatta att flera TF evenemang i sportens anda skulle ordnas.

Vårt mål med projektet TF Xtreme Challenge var att lyfta fram en sida av nationen som inte fått tillräckligt med synlighet hittills. Tävlingen kom att vara en extremsportstävling för studeranden  vid Aalto- universitetet samt medlemmar av andra svenskspråkiga studentföreningar i huvudstadsregionen. Vad vi vet är det här första gången som en instans inom Aalto-universitetet ordnade en extremsportstävling i den här skalan, och vi förväntade oss därför ett stort intresse för tävlingen. Vi förväntade oss även att en avsevärd del av våra egna medlemmar att delta i tävlingen.