Vanligaste frågorna

Vad är ett Auts-projektstipendium?

Projektstipendier utdelas av Auts till olika projektgrupper för att möjliggöra utförandet av ett projekt.

Hurdana projekt understöder Auts?

Auts fastställer varje år sina utdelningsprinciper, som utskottet använder för att kunna evaluera ifall ett projekt kan få ett projektstipendium. I korthet bygger utdelningsprinciperna på att:

  • projektet är en engångsföreteelse och inte en del av löpande verksamhet
  • projektet gagnar så många som möjligt – framförallt Teknologföreningens medlemmar
  • projektidén är ny, innovativ och en god juttu

Kolla in vårt växande projektgalleri, för att se tidigare projekt som fått understöd.

Hur kommer vi i kontakt med Auts?

Enklaste sättet är att skicka mejl till auts at teknologforeningen.fi. På Teknologföreningens hemsida kan du även se vem som sitter med i utskottet, för att vara i direkt kontakt med någon medlem.

Vi har en superidé! Hur får vi ett projektstipendium?

Börja med att vara i kontakt med Auts för att diskutera igenom projektet. Auts vill understöda så många projekt som möjligt och genom att vara i kontakt med Auts innan ni skickar in er ansökan, ökar ni avsevärt på möjligheterna att uppfylla kraven på en lyckad projektansökan.

Hur ser en projektansökan ut?

En projektansökan skall innehålla en beskrivning av projektet, tidtabell och budget samt motiveringar för den ansökta summan.

Auts ser på ett projekt som en helhet och blir mest taggade över nya, fräsha idéer som gagnar så många medlemmar som möjligt. Då ni skriver en projektansökan är det bra att komma ihåg, att Auts består till majoriteten av Stälmar dvs det kan vara bra att ge en heltäckande bild av ert projekt och varifrån idén till projektet kommit. Tänk på helhetsvisionen och målet med ert projekt.

Var inte rädda att skryta om er fantastiska idé och vision, men kom ihåg att bygga upp realistiska budgeter och tidtabeller.

Hur stort stipendium kan vi söka?

Auts understöder såväl minimalistiska som megalomaniska projekt. Så länge det finns en rolig idé med en bra plan är ansökta pengasummor enklare att motivera.

Auts brukar ha som motto att ”Ansök aldrig för lite”. Med detta menar Auts att man inte kan dela ut mer pengar åt ett projekt, än vad projektet sökt om. Detta är alltid bra att komma ihåg då man lagar upp en budget, som ska ta hänsyn till faktabaserade siffror, risker och talkomorötter.

Hur snabbt tar Auts beslut?

För att Auts skall kunna göra ett bra beslut, bjuder Auts ofta projektgruppen in på sitt möte för att presentera och diskutera sina idéer, innan en ansökan skickas in.

Auts behandlar en ansökan inom en månad från att ansökan anlänt. Om Auts anser att mer information behövs för att ett beslut skall kunna tas, kan ärendet bordläggas och tilläggsinformation begäras av projektgruppen.

Vi fick ett stipendium! Vad gör vi nu?

Dags att köra igång med projektet! Stipendiet använder ni genom att lämna in kvitton för projektkostnader hos kansliet. Auts-stipendier delas aldrig ut som en klumpsumma pengar, utan alla kostnader går genom föreningens bokföring.

Kom ihåg att använda #tfauts i alla sociala medier då ert projekt nämns. Ifall någonting trycks, läggs ut på nätet eller plaketter etsas, skall Auts logo synas med som sponsor för projektet. Grafikpaket hittar du här.

Under projektets gång kan ni när som helst fråga om kommentarer eller råd av Auts. Ifall det kommer överraskande ändringar i projektet, bör detta diskuteras igenom med Auts.

Efter att projektet är avklarat, skall en slutrapport lämnas in före utsatt deadline.

Projektstipendiet tilldelas projektgruppen (de som ansöker) och vid fall av missbruk återkrävs de missbrukade medlen av projektgruppen.

Hur ser en slutrapport ut?

Slutrapporten skall innehålla projektets beskrivning, en ekonomisk uppföljning med resultat jämfört med det budgeterade samt en beskrivning om vad man uppnådde för mål under projektets gång. Slutrapporten kommer att läggas in på hemsidan, så att föreningens medlemmar kan se tidigare understödda projekt. Därmed skall slutrapporten följa det givna bottnet. All grafisk material är ett bra stöd till slutrapporten. Auts kan även ha bestämt i sitt utdelningsbeslut om tilläggsmaterial som skall lämnas in i samband med slutrapporten. Läs mer om slutrapporten här.

Varför fick vårt projekt inte understöd?

Svaret hittar du inte direkt här. Ta kontakt med Auts, för att diskutera vidare vad som gått snett. Auts vill understöda så många projekt som möjligt, men ifall projektet går mot utdelningsprinciperna, så har inte Auts möjlighet att dela ut ett stipendium till just ert projekt.

Kom ihåg att det finns flera andra instanser man kan söka pengar ifrån för olika projekt. Auts kan då stå till tjänst genom att ge kommentarer på er stipendieansökan och på er projektplan. Kolla in andra finlandssvenska fonder på Fyrk. Även Teknologföreningens styrelse, studentkåren och skolan kan vara möjliga finansiärer eller varför inte fundera om det finns företag som skulle kunna tänka sig sponsorera ert projekt. Viktigast är att hitta en finansiär som vill understöda just ert projekt.