Skicka in slutrapport

Slutrapporten för projektet stöder såväl projektgruppen som föreningen. Projektgruppen får analysera vilka mål man uppnått samt vilka svårigheter man hade och vilka saker fungerade. Förutom en slutrapport med text och bilder/videon, skall projektgruppen lämna in en resultatuppföljning. Då Auts beviljat understöd, särskilt för stora projekt, har man även kunnat lägga in tilläggskrav – så som testament eller plan för upprätthållande av ny verksamhet – som även skall lämnas in med slutrapporten.

Slutrapporten läggs in i Projektgalleriet när rapporten blivit godkänd, så att föreningens medlemmar kan se och läsa om tidigare understödda projekt. Slutrapporten skall därför göras enligt det givna bottnet nedan. Skicka in er slutrapport per mejl till auts at teknologforeningen.fi med bilagor. Kom ihåg att skicka bilder som bilagor och videon helst som Youtube-länkar insatta via Teknologföreningens Youtube-konto!

Slutrapportbotten

Projektnamn: Projektets arbetsnamn
År: Året då projektet genomförts
Projektmedlemmar: Namn på gruppen samt gruppmedlemmar

Bakgrund
Berätta bakgrunden; visionen och varifrån ni fått idén till ert projekt. Vad var utgångspunkten? Vilka problem ville ni lösa? Här kan ni ha nytta av att läsa er tidigare ansökan.

Genomförande
Berätta hur projektet genomfördes. Vem var inblandade? Vilka alla instanser finansierade projektet? Vad var svårt och vad var roligt? Höll ni tidtabellen? Fanns det saker ni inte tänkt på? Kom ni på metoder som fungerade extra bra just i ert projekt (t.ex. marknadsföring, talkoarbete, finansiering…)

Slutresultat
Berätta vilka mål ni uppnådde. Används ert projekt i föreningens vardag eller blev det ett minne för livet hos medlemmar? Hurdan nytta fick föreningen och andra av ert projekt? Hur kommer produkten/lärdomarna att synas hos föreningen i framtiden? Finns det mänskor ni skulle vilja tacka? Hurdan feedback har ni fått av andra? Finns det någonting man skulle kunna vidareutveckla?

Tänk på när ni skriver slutrapporten som kommer på hemsidan, att det är en helhetspresentation av ert projekt. Ta till vara på att både aktiva medlemmar som stälmar läser texterna. Här har ni även en bra chans att tacka alla instanser och personer, som hjälpt er under projektets gång!