Auts

Vad är Auts?

Auts, eller Stipendiekommitténs Arbetsutskott, finns till för att dela ut projektstipendier för roliga och nya idéer som gagnar Teknologföreningens medlemmar. Auts består av 3-5 medlemmar, vilka till majoriteten är Stälmar och äldre medlemmar.

Auts delar ut projektstipendier på ansökningsbasis och ansökningstiden är fortlöpande.

Auts fastställer varje år sina utdelningsprinciper, som utskottet använder för att kunna evaluera ifall ett projekt kan få ett projektstipendium. I korthet bygger utdelningsprinciperna på att:

  • projektet är en engångsföreteelse och inte en del av löpande verksamhet
  • projektet gagnar så många som möjligt – framförallt Teknologföreningens medlemmar
  • projektidén är ny, innovativ och en god juttu

Har ni en lysande idé? Innan ni skickar in en anökan, läs igenom de vanligaste frågorna och sök sedan ett projektstipendium!