Kulturmåndagar

Bakgrund

Under tidigare år hade kulturverksamheten varit enformig och minimal på Teknologföreningen och Kulturkommittén ville införa ett nytt koncept som skulle ge medlemmarna chansen att pröva på olika former av kultur. Konceptet gick ut på att införa en kulturmåndag som skulle hållas varje vecka under året 2018, med undantag av sommaren. Förutom understöd för evenemangen ansökte kommittén även finansiering för att förvandla klubbens öppna spis till ett ordentligt utställningsplats för de prylar och bilder som skulle göras under evenemangen.

Genomförande

Målet med konceptet var att varje vecka ge våra medlemmar möjlighet att pröva på och uppleva något nytt i form av olika kulturella evenemang och dessutom till ett studerandevänligt pris. De skulle få pröva olika variationer av konst, handarbete och kultur som även kan vara till nytta för studierna. Vi har t.ex. ordnat en skiss kväll där man lär sig grunderna i att skissa, grunder i CAD och 3D-printning eftersom de är färdigheter som ofta behövs vid olika skeden av projektarbeten både i skolan och i arbetslivet.

Under 2018 ordnade kulturkommittén 24 lyckade kulturmåndagar av de 30 planerade. Orsaken att 6 av evenemangen inte ordnades var både sjukfall av dragaren och för få anmälda deltagare. De fem populäraste programmen var

1.Lyrans & Akademens julkonsert,
2.teater på Svenskis,
3.nakenmålning,
4.Amos Rex och
5.glöggtastingen.

Totalt va det 205 deltagare på evenemangen med ett medeltal på 8,54 deltagare per evenemang.

Kulturmåndag – Preliminär evenemangstidtabell

Resultat

Överlag fick vi mycket positiv feedback om att det var roligt att vi provade på något nytt och att
programmen lät intressanta.

Jag tyckt det var kul att ni ordnade nåt varje vecka och att det fanns så mycket olika evenemang att man nog hitta nåt som passade en. Besöket till Amos Rex, CAD och 3D-printning tycke ja mest om! Kanske marknadsföra de mera så att fler människor kommer med? Annars tycke jag att ni ordnade jätteroliga evenemang och skulle gärna ha gått på fler.

Till helhetsbudgeten hörde förutom Auts-stödet även Kulturkommitténs budget samt understöd av Svenska Kulturfonden på 1000€.