Ansökan för projektstipendium

Ansökan för projektstipendium

Med ansökan bör man skicka åtminstone projektplan och budget som bilaga. Ur ansökan bör framgå tydliga motiveringar för det ansökta beloppet.

Du kan skicka en idéförfrågan till Auts utan projektplan eller detaljerad budget ifall du vill fråga Auts om din idé är realistisk eller om du vill ha hjälp med din ansökan.

Kolla de vanligaste frågorna samt exempelansökningar och rapporteringar på hemsidan i samband med planerandet av ditt eget projekt!

 

Sökande

 

Projektet

(hela euron)

 

Övrig finansiering

 

Bilagor

Inkludera här själva ansökan med projektplan, budget och tidtabell.